Go to CoE

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาภาควิชาฯ ร่วมต้อนรับได้มีการแนะนำหลักสูตรภาควิชาฯ พาเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิจัย INFAR ห้องวิจัย ios & Kinec และห้องสมุดภาควิชาฯ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถปฏิบัติงานได้จริงและเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป


Comments :