Go to CoE

ภาพกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 2012

ภาพกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 2012

ภาพกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 2012 ในงานกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2555

งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555
การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot)
วันที่ 12 มกราคม 2556 ตึก 6 ห้อง 6107 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
ที่ 1 ทีม Sena I โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล 1.นายปนิก นาดี 2.นายเมธิชัย อุ่ยสกุล
ที่ 2 ทีม Sena II โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล 1.นายฐิติพันธ์ เอียบฉุ้น
ที่ 3 ทีม Sena IV โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล 1.นายธนภูมิ กลั่นนุรักษ์ 2.นายนภัส ทองใบ

จากทีมทั้งหมด 7 ทีม 3 โรงเรียน
1.โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล 5 ทีม
2.โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ทีม
3.โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 1 ทีม

Comments :